Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Masz prawo poinformować nas o chęci zwrotu produkt w ciągu 14 dni i otrzymać pełen zwrot kosztów.

Otrzymasz pełen zwrot kosztów w ciągu 14 dni od dniach otrzymania przez nas odstąpienia od umowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli nie otrzymaliśmy zwracanego towaru lub dowodu jego zwrotu.

Zwracany towar musi być w niezmienionym stanie. Jakiekolwiek ślady użycia mogą spowodować zmiejszenie zwracanej kwoty jako rekompensatę za zmniejszenie wartości produktu.
Daj nam jednoznacznie znać, że chcesz zwrócić zakupiony towar. Możesz skorzystać z przykładowego formularza zwrotu.

Zwracany produkt wyślij na nasz adres:
Górska 9, Rzezawa 32-765

Przykładowy formularz zwrotu

Do [nazwa sprzedawcy, adres, adres email]:


Ja, niniejszym oświadczam, że rezygnuję z umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data otrzymania produktu

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

Podpis klienta (tylko, jeśli formularz jest na papierze)

Data

REKLAMACJE

Możesz domagać się naprawy lub wymiany wadliwego produktu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i gwarancję producenta.

Reklamację wyślij na nasz adres: gpsowa@gmail.com

Wadliwy towar odeślij na podany wyżej adres do zwrotów.

Ostatnia aktualizacja