Reklamacje matek pszczelich

Reklamacje obejmują gdy :

  • Matka padła w transporcie lub jest uszkodzona.
  • Matka nie czerwi lub czerwi trutowo (w przypadku czerwiącej).

Jeśli reklamacja zostanie uznana, po uzgodnieniu telefonicznym i szczegółowo
opisanej sytuacji odsyłamy nową matkę lub gwarantujemy zwrot pieniędzy.

Nie uznajemy reklamacji w przypadkach niewłaściwego poddania takiego jak
Zaglądanie do ula w przeciągu 5 dni od poddania, dotyczy to również powrotu
matki z lotu godowego ~ ryzyko okłębienia wzrasta.
-Poddanie w obecności innej matki
-Poddawanie w obecności mateczników (ratunkowych , rojowych, cichej wymiany)

Reklamacje matek pszczelich

Ostatnia aktualizacja